Museumschip Hudson

Home     De Hudson    Tentoonstelling    Uit het archief    Media   Algemene informatie  Sponsorpagina  Facebook  Twitter

HUDSON van WERKPAARD tot MUSEUMSCHIP

 

1 e Levensfase Hudson 1939-1963

De Hudson is de laatste overgebleven zeesleper van een vloot van ruim 20 schepen, gebouwd tussen 1933-1956. Zij dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. In 1938 bestelde N.V. Internationale Sleepdienst bij Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. N.V. in Rotterdam een tweede motor zeesleepboot. Bouwkosten € 135.000. In juli 1939 is zij in dienst genomen bij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst met als thuishaven Maassluis. Op 15 juli 1939 vertrok de Hudson voor haar  eerste opdracht met een baggermolen naar Beira.  In dat jaar heerste ook een oorlogsdreiging. Op 18  augustus 1939 mobiliseerde Nederland. Er werden 18 sleepboten door de Marine gevorderd als bewakingsvaartuig. Zij kregen een nummer, bewapening en moesten grijs worden geverfd. In mei 1940 kreeg kapitein Ben Weltevreden tijdens de vierde sleepreis van de Hudson met als eindbestemming Dakar, het bericht binnen dat de Duitsers Nederland waren binnen gevallen. Door de bezetting van Nederland kon de Hudson en zijn bemanning niet meer terug. Gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog heeft de Hudson gevaren in opdracht van de Engelsen. Zo heeft de Hudson in 1944 geassisteerd bij de aanleg van een kunstmatige haven voor de kust van Normandië. Van hier uit werden de geallieerde troepen bevoorraad. In dat zelfde jaar werd er vanuit Engeland ook een pijpleiding onder het kanaal aangelegd voor aanvoer van de benodigde brandstof voor de geallieerde troepen. Bekend onder de naam PLUTO (PipeLine Under The Ocean) Een ander huzarenstukje dat door de Hudson is verricht, is het wegslepen van een brandend munitieschip uit de haven van Algiers. Na de oorlog werd de Hudson overal in de wereld ingezet. Sleepreizen naar Brazilië en Indonesië maar ook sleepopdrachten dichter bij huis. In 1963 besloot de directie van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst de Hudson uit de vaart te nemen.  Het vermogen ( 600 PK ) van de Hudson was voor die tijd niet meer voldoende. De Hudson werd voor de sloop te koop aangeboden.

2e Levensfase Hudson 1963-1989

Het vissersbedrijf D. de Jager uit Stellendam heeft de Hudson opgekocht en omgebouwd tot schilferijsfabriek.  Dit ijs is niet voor consumptie maar wordt gebruikt bij de visserij. De vissersboten kwamen langszij en het ijs werd aan boord gebracht en gebruikt voor het goed houden van de gevangen vis. Na bijna 25 jaar kwam ook hieraan een einde. De vraag naar schilferijs nam af door de verdere vooruitgang in de zeevisserij. In 1989 werd het schip weer voor de sloop te koop aangeboden. 

3 e levensfase Hudson 1989 – heden

De heer P. de Nijs, kapitein bij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst hoorde van de op handen zijnde sloop van de Hudson. Hij vond het heel jammer dat dit vooroorlogse schip met haar rijke historie verloren ging.  Samen met anderen richtte hij een stichting op “Stichting Help de Hudson” met als doel het schip terug te brengen in z’n oude glorie en nieuw leven te geven als museumschip. Met financiële steun uit de nautische wereld en bijdragen uit diverse fondsen heeft de stichting de Hudson aangekocht. Na een restauratieperiode van 14 jaar is de Hudson zo goed mogelijk in de authentieke staat teruggebracht.  Een uniek stuk industrieel erfgoed was hiermee voor het nageslacht bewaard. Aan boord krijgt u een goede indruk over het leven en werken in de periode 1940-1960. De wissel tentoonstelling over de Nederlandse Zeesleepvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de activiteiten van de Hudson was aan vervanging toe. In de afgelopen jaren waren al vele bezoekers de gangway naar de Hudson opgelopen om deze bijzondere expositie te bewonderen. Met een verkregen financiële bijdrage uit het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft het bestuur van de “Stichting Help de Hudson” een opdracht tot herinrichting van de tentoonstelling kunnen afgeven aan Roosjen & van de Veere, gespecialiseerd in het ontwerpen van tentoonstellingen. In de afgelopen 2 maanden is er door Roosjen & van de Veere en de vrijwilligers heel veel werk verzet om de nieuwe expositie in de stuur- en bakboord bunkerruimtes en de machinekamer te plaatsen.   

De nieuwe expositie heeft als titel “Helden tegen wil en dank”. De bezoekers worden uitgebreid geďnformeerd over de zeesleepvaart vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De informatie wordt u op een heel bijzondere wijze getoond en ondersteund door oude polygoon filmpjes.       

Het geheel ziet er geweldig uit.

De “Stichting Help de Hudson” ontvangt geen jaarlijkse subsidies en moet het schip drijvende zien de houden uit de volgende opbrengsten: entreegelden, verhuur van de Hudson voor diverse activiteiten, schoolbezoeken, sponsoren, donateurs en schenkingen. (Hudson is een officiële  ANBI instelling) De jaarlijkse onderhoudskosten en vaste lasten zoals elektra, havengelden, olie voor de cv in de wintermaanden en verzekeringen voor de Hudson zijn hoog. Voor het groot onderhoud zoals  het onderwater-gedeelte en de dekken wordt jaarlijks geld gereserveerd.  De eerst volgende dokbeurt staat gepland in 2011-2012. Dus u begrijpt het al, elke nieuwe donateur en sponsor zijn bijzonder welkom.

 

      

 

Disclaimer

De informatie op www.museumschiphudson.com is met grote zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De "Stichting Help de Hudson" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website.       

Contact: i

W. van der Linde

iinfo@museumschiphudson.com