Museumschip Hudson

Home     De Hudson    Tentoonstelling    Uit het archief    Media   Algemene informatie  Sponsorpagina  Facebook  Twitter

Opening MUSEUMSCHIP HUDSON 2003

 

Op 25 januari 2003 werd het museumschip HUDSON officieel werd geopend door de toenmalige directeur van Smit Internationale, Ben Vree.

Door het luiden van de oorspronkelijke scheepsbel van de HUDSON en het doorknippen van een lint was er een einde gekomen aan een restauratieperiode van 14 jaar.

Het begon allemaal in 1989. De indertijd bij Smit Internationale werkende stuurman/kapitein Piet de Nijs kreeg via via te horen, dat motorsleepboot HUDSON weer op de nominatie stond om te worden gesloopt.

Piet de Nijs kende het verleden van de HUDSON. Het nog enig overgebleven Nederlandse motorsleepboot gebouwd vlak voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog. Ook de HUDSON periode 1940-1945 was bij hem en vele anderen nog bekend.

Piet de Nijs richtte de “Stichting Help de Hudson” op

Met financiële steun van vele maritieme vrienden en een lange rij donateurs kon de HUDSON op het laatste moment uit handen van de slopers worden gehouden.

Hoe belangrijk dit behoud van een educatief maritiem “varend” erfgoed is, kan pas achteraf worden ingevuld.

Terugkijkend over de afgelopen 10 jaar, zien we het bezoek aan de het museumschip HUDSON alleen maar toenemen.

In 2012 zijn er 3891 mensen aan boord van de HUDSON geweest. Een forse toename ten opzichte van het jaar daarvoor.

De jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Dag van de Zeesleepvaart, Furieade en het bezoek van de Hudson in 2012 aan het evenement Dordt in Stoom zijn voor de bezoekersaantallen aan het museumschip HUDSON belangrijk.

Dit zijn topdagen voor de vrijwilligers van de HUDSON.

De vaste openstelling op woensdag- en zaterdagmiddag worden nog steeds redelijk/goed bezocht.

De reacties van de bezoekers na afloop van het bezoek zijn altijd zeer positief.

Zoals: “goed dat dit voor het nageslacht bewaard is gebleven”. “Belangrijk voor de jeugd om te weten wat vrijheid betekent”.

Niet alleen de vrijheid, maar ook de terugblik hoe de mensen in die tijd leefden en werkten aan boord van een zeesleper.

De financiële kant van het in stand houden van dit monument is weer een ander verhaal.

Ondanks de gratis toegang van het museumschip HUDSON tijdens de grote evenementen kunnen we ieder jaar toch de eindjes weer aan elkaar knopen.

Hiervoor zijn donateurs en enkele vaste sponsoren heel belangrijk en deze worden dan ook door de “Stichting Help de Hudson” gekoesterd.

In het afgelopen jaar is er nog groot onderhoud aan de HUDSON uitgevoerd. De HUDSON heeft een dokbeurt ondergaan en ligt er weer geknipt en geschoren bij.

De in de afgelopen jaren hiervoor opgebouwde liquiditeiten zijn fors teruggelopen.

Alle vrijwilligers en vaste sponsoren zullen hun uiterste best blijven doen om dit in de komende decennia weer aan te vullen, zodat er voldoende financiële middelen aanwezig blijven voor het behoud van dit indrukwekkende museumschip HUDSON .

 

Meer weten over het museumschip HUDSON kom eens aan boord.

 

Disclaimer

De informatie op www.museumschiphudson.com is met grote zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De "Stichting Help de Hudson" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website.       

Contact: i

W. van der Linde

iinfo@museumschiphudson.com